yn Sut i weithio gyda ni - Dongguan Judi Printing & Packaging Co., Ltd.
Cefndir gwerthu Dydd Gwener Du gyda menyw siopa cain a bagiau siopa.Fector

Sut i archebu oddi wrthym ni

Sut i archebu bagiau papur oddi wrthym ni

1. Cysylltwch â ni heddiw!

Cysylltwch â ni dros y ffôn, e -bost neu trwy gwblhau'r ffurflen Cais Dyfynbrisyma.Byddwn yn hapus i ateb eich cwestiynau a chynghori ar ddewis eich pecynnu printiedig personol.Unwaith y bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, byddwn yn anfon dyfynbris manwl.

2. E-bostiwch eich ffeiliau dylunio neu logo atom.

Unwaith y byddwch wedi derbyn ein dyfynbris, byddwn yn gofyn ichi anfon y gwaith celf ar gyfer eich dyluniad atom.Ffeil graffeg cydraniad uchel fydd hon fel arfer – gallwn eich cynghori ar fformat addas.Os nad oes gennych eich gwaith celf yn barod ac yr hoffech gael help i baratoi'r dyluniad, rydym yn hapus i helpu.

3. Creu dylunio.

Pan fydd y dyluniad terfynol yn barod byddwn yn anfon y prawf gwaith celf atoch.Dylech wirio hyn yn ofalus i sicrhau eich bod yn hapus gyda phopeth, gan gynnwys meintiau, lliwiau a sillafu unrhyw destun.Byddwn yn gofyn ichi dderbyn y prawf cyn i'r archeb ddechrau cynhyrchu.

4. Taliad

Unwaith y byddwch wedi derbyn y prawf gwaith celf byddwn yn paratoi eich anfoneb.Rhaid derbyn taliad rhagdaledig 50% cyn i ni ddechrau cynhyrchu, oni bai bod trefniadau arbennig yn cael eu gwneud.

5. Cynhyrchu

Ar ôl gosod eich archeb a thalu, byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch archeb gennym ni.Mae amser arweiniol yn cael ei gyfrifo o gadarnhad archeb i'r dyddiad dosbarthu.Mae ein holl gynhyrchion printiedig pwrpasol yn cael eu gwneud i archeb, ac fel arfer maent yn barod o fewn 10-21 diwrnod.Mae'r amser dosbarthu yn dibynnu ar y math o gynnyrch a archebir a'r dechnoleg argraffu sy'n ofynnol - fel rheol gallwn roi dyddiad dosbarthu cymharol gywir i chi.

6. Dosbarthu

Cewch eich hysbysu am statws eich archeb.Ar ddiwrnod yr anfon byddwch yn derbyn nodyn dosbarthu gennym gyda manylion cludo a'r dyddiad dosbarthu amcangyfrifedig.

7. Adborth Cwsmer

Ar ôl derbyn y cynnyrch, efallai y byddwn yn gofyn ichi am adborth, i helpu cwsmeriaid eraill i wybod beth i'w ddisgwyl gennym ni, a hefyd i'n helpu i gyflawni cynhyrchion a gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel.Gobeithio y byddwch wrth eich bodd gyda'n cynhyrchion printiedig ac y byddwch yn dod yn ôl eto!

 

Os oes angen i chi wybod unrhyw beth arall, cysylltwch â ni.